Wielka Brytania

Zostań rzecznikiem klimatu

British Council Polska oferuje dwudziestu młodym ludziom w wieku 20-35 lat szansę na kształtowanie przyszłości i włączenie się w krajowe i międzynarodowe działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Nabór rzeczników klimatu trwa do 5 maja br.

„Zmiany klimatu stanowią jedno z poważniejszych wyzwań współczesnego świata. British Council rozpoczyna w tym roku projekt, na który złożą się pozytywne działania mające na celu ograniczanie emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska naturalnego”- mówi Ilona Zawadzka, lider projektu w Polsce. „Uczestnikom zapewnimy możliwość poznania ciekawych ludzi i dobrych praktyk oraz nabycia nowych umiejętności, tak aby mogli wprowadzać ekologiczne inicjatywy zarówno w swoich społecznościach, jak i na poziomie europejskim. Zapraszamy młode, proaktywne osoby do zaangażowania się w nasz program”.

„Challenge Europe” jest międzynarodowym programem dotyczącym zmian klimatu zapoczątkowanym przez British Council w 2008 roku. Celem programu jest zrzeszanie i wspieranie młodych ludzi, którzy chcą brać czynny udział w debacie, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, na temat redukcji emisji dwutlenku węgla. Będą oni mieli możliwość uczenia się od europejskich ekspertów i przedstawienia swoich propozycji działań w takich obszarach, jak transport, zachowania konsumenckie, podatki, wykorzystanie energii itp. Projekt będzie realizowany z udziałem znanych osobistości oraz organizacji, które czują potrzebę natychmiastowego działania w kwestii globalnego ocieplenia.

W każdym z piętnastu krajów uczestniczących w programie od 15 do 20 młodych rzeczników (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia) będzie pracować wspólnie nad propozycjami działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i nowych metod utylizacji. Łącznie ok. 300 aktywnych ekologicznie młodych ludzi zaprezentuje własne projekty i rozwiązania mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych poprzez zmiany w prawie, gospodarce i ludzkich zachowaniach. Pomogą im w tym szkolenia organizowane przez British Council, wymiana międzynarodowych doświadczeń i praca z ekspertami ekologicznymi.

Idee młodych rzeczników klimatu zostaną następnie przedstawione szerszej publiczności, w tym uznanym ekspertom, filantropom, organizacjom komercyjnym oraz przedsiębiorcom z różnych dziedzin, którzy pomogą w ich urzeczywistnieniu.

Program „Challenge Europe”, który rozpoczyna się w czerwcu br., będzie równocześnie prowadzony w 15 państwach Europy: Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Irlandii, Norwegii, Polsce, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Ukrainie.

W Polsce wszyscy chętni mogą zgłaszać się do 5 maja br. wypełniając wniosek na stronie: http://www.britishcouncil.org/pl/carbonapplication.doc.

Kandydaci powinni mieć już na swoim koncie dokonania w zakresie ochrony środowiska, znać dobrze język angielski, mieć zapał i chęć zaangażowania się w działania prospołeczne.

Więcej szczegółów na temat projektu można odnaleźć na stronie: http://www.britishcouncil.org/pl/poland-challenge-europe.htm

* * *

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwia ona nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie.

British Council realizuje swoje cele w wielu obszarach. Polska placówka prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych.

Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie. W 2008 roku British Council obchodzi 70-lecie działalności w Polsce.

http://media.edelman.pl/pr/97938/pomoz-nam-dokonac-zmian-zacznij-dzialac-zostan-rzecznikiem-klimatu-w-ramach-programu-challenge-europe

Similar Posts