Mapa Anglii

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania podzielona jest na 4 części, będące niegdyś samodzielnymi królestwami – Anglię, Irlandię Północną, Szkocję i Walię. Szczegółowy podział administracyjny nie jest ustalony przez rząd centralny, lecz samodzielnie w każdej z części, więc pomiędzy częściami istnieją duże różnice w organizacji administracji samorządowej:

* w Anglii nie ma dualizmu administracji terytorialnej, czyli występowania obok siebie administracji rządowej i samorządowej. Rząd zajmuje się sprawami całego kraju. Istnieje podział na regiony, hrabstwa, dystrykty i parafie (parish).

* podział Irlandii Północnej wynika z podziału całej wyspy Irlandii – sześć z dziewięciu hrabstw prowincji Ulster należy do Zjednoczonego Królestwa, tworząc Irlandię Północną.

hastagi na stronie:

#hrabstwa w anglii mapa #mapa anglii hrabstwa #podział administracyjny Wielkiej Brytanii #wielka brytania podział administracyjny mapa #mapa hrabstw anglii #podział administracyjny anglii #hrabstwa anglii mapa #anglia hrabstwa mapa #mapa hrabstw w anglii #podział administracyjny wielkiej brytanii mapa

Similar Posts