Gramatyka angielska Korepetycje z języka angielskiego

Czasy gramatyczne

W języku angielskim występuje szesnaście czasów. Każdy z czterech podstawowych czasów: 1. present 2. past 3. future 4. future in the past występuje w czterech

W języku angielskim występuje szesnaście czasów. Każdy z czterech podstawowych czasów:

1. present

2. past

3. future

4. future in the past

występuje w czterech aspektach czasowych:

1. simple

2. continuous

3. perfect

4. perfect continuous

stąd mamy szesnaście kombinacji:

1. present

1. present simple, np. I do

2. present continuous, np. I am doing

3. present perfect, np. I have done

4. present perfect continuous, np. I have been doing

2. past

1. past simple, np. I did

2. past continuous, np. I was doing

3. past perfect, np. I had done

4. past perfect continuous, np. I had been doing

3. future

1. future simple, np. I will do

2. future continuous, np. I will be doing

3. future perfect, np. I will have done

4. future perfect continuous, np. I will have been doing

4. future in the past

1. future simple in the past, np. I would do

2. future continuous in the past, np. I would be doing

3. future perfect in the past, np. I would have done

4. future perfect continuous in the past, np. I would have been doing

Wyboru czasu gramatycznego w zdaniu dokonuje się w zależności od sytuacji.

Uwaga: Wśród językoznawców nie ma pełnej zgody co do tego, czy każdą z podanych wyżej konstrukcji uważać za samodzielny czas. Niektórzy wyróżniają w angielszczyźnie jedynie czas przeszły i teraźniejszy (ze względu na istnienie w nich prostych form czasownika), pozostałe zaś czasy uważają za aspekty tych dwóch czasów.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#angielskie czasy gramatyczne

A to już wiesz?  Angielski z płyty

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy