Mapa Anglii articles

Podział administracyjny Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania podzielona jest na 4 części, będące niegdyś samodzielnymi królestwami – Anglię, Irlandię Północną, Szkocję i Walię. Szczegółowy podział administracyjny nie jest ustalony przez rząd centralny, lecz samodzielnie w każdej z części, więc pomiędzy częściami istnieją duże różnice w organizacji administracji samorządowej: * w Anglii nie ma dualizmu administracji terytorialnej, czyli występowania obok siebie administracji rządowej i samorządowej.…
Top