Wielka Brytania

ambitny projekt odbudowy obszarów przyrodniczych

Wyżyna Peak District położona w centralnej i północnej Anglii zostanie objęta jednym z największych przedsięwzięć dotyczących odbudowy obszarów przyrodniczych w Europie. W ramach pięcioletniego projektu Moorlife, który jest częścią europejskiego programu LIFE, na odbudowę i regenerację wrzosowisk w tym obszarze zostaną przeznaczone środki w wysokości 5,5 mln funtów (ponad 6 mln euro).

Jako unijny instrument wspierania projektów ochrony środowiska i natury program LIFE wspomoże część odbudowy środowiska obszarów Peak District zniszczonych przez zgromadzone w powietrzu zanieczyszczenia przemysłowe oraz niekontrolowane pożary.
peak1
Wyżyna Peak District jest położna w sąsiedztwie głównych miast – Manchesteru i Sheffield – i obejmuje zasięgiem hrabstwa Yorkshire, Lancashire, Greater Manchester, Cheshire i Staffordshire. Znaczna część obszaru należy do zakładów wodociągowych Yorkshire West i United Utilities, ponieważ pełni funkcję zlewni znajdujących się tam zbiorników. Pozostała część jest w posiadaniu prywatnych właścicieli ziemskich i organizacji National Trust, zajmującą się ochroną przyrody i dziedzictwa narodowego.

Geoff Nickolds, przewodniczący projektu Moors for the Future Partnership, mówi: “Cieszymy się, że udało się zarezerwować środki na projekt Moorlife, dzięki któremu możliwa będzie odbudowa siedlisk o znaczeniu ogólnoeuropejskim”.

“Po zrealizowaniu projektu te dzikie, ważne pod względem biologicznym obszary staną się atrakcją dla zwiedzających i będą korzystnie wpływać na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Mamy nadzieję, że program po raz kolejny przyczyni się do zachowania różnorodności gatunków ptaków, roślin, ssaków i owadów charakterystycznych dla tego środowiska”.

Organizacja Moors for the Future Partnership została założona w 2002 r. przy wsparciu fundacji Heritage Lottery Fund. Zajmuje obecnie czołowe miejsce w brytyjskich programach badań, odbudowy i promowania wiedzy na temat wrzosowisk.

Dotacja Unii Europejskiej pomoże osiągnąć cele projektu, stwarzając warunki niezbędne do przywrócenia stanu pierwotnego tego obszaru, będącego siedliskiem wielu dzikich gatunków. Ponadto powstanie odpowiednia infrastruktura, której zadaniem będzie zmniejszenie ryzyka powodzi w sąsiednich miastach – ulewne opady zostaną wchłonięte, zanim staną się zagrożeniem dla tych obszarów.

Najważniejsza jest odbudowa szaty roślinnej. Do tego celu użyte zostaną helikoptery, które będą rozsiewać ziarna, nawozić i ułatwiać rozsadzanie sadzonek na odległych terenach. Możliwe będzie ponowne zasadzenie charakterystycznych dla wyżyny roślin, które znikły z tego obszaru, takich jak wrzos zwyczajny, wełnianka wąskolistna, borówka czarna, bażyna czarna czy malina moroszka. Kluczowym elementem inicjatywy jest odbudowa zniszczonych bagien, należących tu do rzadkości. Wprowadzenie roślin absorbujących, takich jak torfowiec, złagodzi niektóre skutki tych zniszczeń.

Projekt, który oficjalnie rozpoczyna się w kwietniu 2010 r., uzupełni programy związane z planem zagospodarowania terenu Natural England’s Environmentally Sensitive oraz inne projekty ochrony przeciwpowodziowej.

Pan Nickolds podkreśla: “Tak ambitne projekty wdrażane na tak rozległych terenach nie byłyby możliwe bez praktycznej i finansowej współpracy dużych organizacji, które mają wspólną wizję i cel. Jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni”.

Więcej informacji:
Władze parku narodowego Peak District
http://www.peakdistrict.gov.uk/

Unijny program Life
http://ec.europa.eu/environment/life/

Kategoria: Programy
Źródło danych: Monitor rządowy
Referencje dokumentu: Na podstawie monitora rządowego
Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Rozwój regionalny; Badania Naukowe; Zrównoważony rozwój

RCN: 31268

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=6&CAT=NEWS&QUERY=0123f081f107:93b6:0dda092e&RCN=31268

hastagi na stronie:

#peak district #angielskie hrabstwo słynące z wrzosowisk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy